Proces

 
Vi mener, at ledelsen i en virksomhed, som gerne vil være succesrig, 
løbende bør reflektere og reagere over processen i virksomheden.
En succesfuld ledelse lader aldrig gode produkter og gode resultater
hvile i sig selv - men stiller derimod hele tiden spørgsmålstegn ved processen.
 
Det er en proces, som kræver tålmodighed, fordybelse og ikke mindst 
kreativ tankegang. Derudover kræver det, at man er god til at lytte, stiller
krav og overfor organisationen viser entusiasme.
 
Det er selvfølgelig nemmere at ændre en proces i en succesfuld virksomhed,
hvor stemningen er positiv og organisationen modtagelig for forandringer.
Men det er netop, når det går allerbedst, at det er vigtigt at træffe de
nødvendige beslutninger, som er afgørende for virksomhedens fortsatte succes. 
 
Det er på den måde, at det er muligt at gøre de gode tider langtidsholdbare.
Træffer vi beslutningerne i god tid, kan vi med velovervejede justeringer få
ganske store virkninger på lang sigt.
Udføres justeringerne i tide arbejder organisationen bedre sammen, ingen går i
panik, og der er mere plads til en svipser.
 
Derfor mener vi, at det er vigtigt hele tiden at opdatere sine forretningsgange,
således at man kan udføre ændringerne før "skibet begynder at synke".

[ Det er muligt at levere gode resultater i et eller to kvartaler. Men den virkelige udfordring er at skabe en virksomhedskultur, som leverer gode resultater år efter år ]