Projektleder til facade- og lukningsentreprise


Aarsleff er i gang med for PensionDanmark at udvide Chr. Hansens hovedsæde i Hørsholm med

ca. 15.000 kvadratmeter. Du vil være projektleder for facader- og lukningsentrepriserne og i

samarbejde med et dygtigt produktionsteam skabe sammenhold og fremdrift på projektet, der

løber frem til primo 2023.

 

Stillingen 

 

Overordnet bliver du projekterings- og produktionsansvarlig for facadeentreprisen, og du

gennemfører projekteringsfasen i tæt samarbejde med projekteringsledelsen.

 

Du sørger for styring af facadelukningsentreprisens sagsøkonomi og styring af risici på projektet.

 

Dit ansvar bliver blandt andet at

 • overholde facadeentreprisens budget i projekterings- og udførelsesfasen
 • facadeentreprisen udføres inden for de aftalte rammer for økonomi, tid og kvalitet
 • fremskynde et godt arbejdsmiljø
 • sikre høj bygbarhed gennem projekteringsfasen
 • styre projektets dokumentstyring
 • kvalitetssikre facadeentreprisen i udførelsesfasen.

 

Det forventer vi

Først og fremmest har du flere års erfaring som projektleder for facadelukninger på store projekter.

Netop det, at du har solid erfaring og kendskab til lette facader og lukninger på større projekter, er din

indgang til denne stilling.

 

Det falder dig naturligt løbende at sikre et retvisende billede af entreprisens økonomi og tidsfase blandt

andet gennem god dialog og kontinuerlige produktionsopfølgningsmøder med facadeentreprenøren

i udførelsesfasen.

Derudover forestiller vi os, at du

 • er uddannet tømrer og efterfølgende bygningskonstruktør/ingeniør
 • har erfaring inden for lette facader, lukningsarbejder og processtyring 
 • er forhandlingsvant
 • er god til at kommunikere såvel mundtligt som skriftligt
 • arbejder struktureret og formår at opnå resultater gennem et godt teamsamarbejde
 • motiveres af glæden ved at arbejde i teams og trives i rollen som organisator og tovholder på facadeentreprisen.

 

 Det tilbyder vi 

Vi tilbyder et udfordrende og selvstændigt job med stort fagligt ansvar, gode muligheder for personlig og

faglig udvikling. Du kommer til at arbejde i en dynamisk virksomhed med en uformel omgangstone, korte

beslutningsveje og et godt kollegialt sammenhold med rig mulighed for faglig sparring på tværs af virksomheden.

 

Derudover kan vi tilbyde: 

 • en spændende mulighed i en af Danmarks førende entreprenørkoncerner    
 • interessante og varierede arbejdsopgaver  
 • gode muligheder for at udvikle dine kompetencer  
 • en uformel organisation med frihed under ansvar 
 • en virksomhed, der vil være bedst i branchen på arbejdsmiljøområdet. 

Sådan kommer du i betragtning til stillingen

Send snarest muligt en ansøgning og dit CV mærket ”Projektleder/facadelukning – Aarsleff”” til vores

eksterne rekrutteringspartner, Madesa Consulting på  sk@madesa.dk. Har du spørgsmål til jobbet, er du

velkommen til at ringe til Søren Knudsen fra Madesa Consulting på telefon +45 4010 4389.

 

Search & selection-processen: Der er ikke ansøgningsfrist for denne stilling. Vi indkalder løbende

ansøgere til samtale og processen afsluttes og annoncen slettes, når den rette kandidat er fundet.

 

Om Per Aarsleff A/S

Aarsleff-koncernen opererer på internationalt niveau inden for anlæg og byggeri med udgangspunkt

i en førende position i Danmark. Vi omsætter for 12 milliarder kroner om året – heraf 29 % i udlandet.

 

Koncernen består af en portefølje af selvstændige konkurrencedygtige selskaber med hver deres

særlige kompetencer.

 

For at effektivisere og optimere vores tværgående samarbejde arbejder vi efter særlige principper, som

er udtrykt i vores One Company-model. Vi opbygger langvarige partnerskaber med kunder og partnere

med henblik på at effektivisere vores ydelser og tilfører desuden kundernes projekter værdi ved

tidlig involvering.

 

Vores aktiviteter inden for fundering og opgravningsfri rørfornyelse er stærkt internationaliserede.

Aarsleff-koncernen beskæftiger 6.500 medarbejdere.

 Tilbage til oversigten