Kvalitets- og miljøansvarlig til stort byggeprojekt


Kan du sikre, at gældende love og bekendtgørelser på kvalitets- og miljøområdet overholdes for

hele projektet?

 

Per Aarsleff A/S er for PensionDanmark i gang med at udvide Chr. Hansen A/S hovedsædet i

Hørsholm med cirka 15.400 kvadratmeter. Her søger vi en kvalitets- og miljøansvarlig for projektet,

der i samarbejde med et dygtigt produktionsteam skal skabe fremdrift på projektet, der løber frem

til primo 2023.

 

Stillingen 
Du bliver overordnet kvalitets- og miljøansvarlig for projektet, hvilket blandt andet indebærer

sparring og samarbejde med projektets DGNB-leder, der skal sikre projektets krav til opnåelse af

sølvcertificering. 

 

Dit ansvar bliver blandt andet at:

 • udarbejde og ajourføre projektspecifik kvalitets- og miljøplan (KM-plan), inkl. kontrolplaner og kontrolskemaer. Dette gøres i overensstemmelse med såvel bygherrekrav som krav i henhold til Aarsleffs interne kvalitets- og miljøledelsessystem – både i projekterings- og i udførelsesfasen
 • levere hjælp til udarbejdelse og opsætning af skemaer til kvalitetssikring
 • kvalitets- og miljøsikre alle arbejder i egenproduktion samt og underentreprenørers arbejder
 • varetage kontakten til bygherre i forbindelse med kvalitets- og miljøspørgsmål
 • håndtere dokumenter og færdiggøre dokumentation til bygherre
 • indhente og verificere as-built-dokumentation
 • indhente og verificere drift- og vedligeholdelsesdokumentation
 • deltage i interne og eksterne audits i forhold til kvalitet og miljø.

Med afsæt i din faglige robusthed og solide erfaring fra større byggeprojekter, skal du bidrage til en fælles

forståelse og kultur omkring vigtigheden af kvalitet og miljøarbejde, hvor projektets kvalitets- og miljømål

opfyldes.

 

Vi forventer, at du holder dig opdateret omkring stoffer og materialer på pladsen. En opdatering der opnås

gennem miljørunderinger på pladsen og et tæt samarbejde med egenproduktionen.

 

Vi forventer
Du har flere års erfaring som kvalitets- og miljøansvarlig inden for byggerier – eller tilsvarende relevant erfaring.

Derudover forventer vi, at du:

 • er selvstændig og trives med ansvaret for, at kvalitets- og miljøplanen på projektet godkendes ved ekstern auditering
 • er en dygtig kommunikatør – såvel mundtligt som skriftligt
 • arbejder struktureret og formår at skabe resultater gennem et godt teamsamarbejde
 • motiveres af at arbejde i et team og trives i rollen som organisator og tovholder.

Det tilbyder vi 
Vi tilbyder dig et udfordrende og selvstændigt job med stort fagligt ansvar og gode muligheder for personlig

og faglig udvikling. Du kommer til at arbejde i en dynamisk virksomhed med en uformel omgangstone, korte

beslutningsveje og et godt kollegialt sammenhold med rig mulighed for faglig sparring på tværs af virksomheden.

 

Derudover kan vi tilbyde dig: 

 • en spændende mulighed hos en af Danmarks førende entreprenørkoncerner    
 • interessante og varierede arbejdsopgaver  
 • gode muligheder for at udvikle dine kompetencer  
 • en uformel organisation med frihed under ansvar 
 • en virksomhed, der vil være bedst i branchen på arbejdsmiljøområdet.

Sådan kommer du i betragtning til stillingen
Send snarest muligt din ansøgning samt CV mærket ”KMA2021 – Aarsleff” til vores eksterne

rekrutteringspartner, Madesa Consulting på  sk@madesa.dk. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen

til at ringe til Søren Knudsen fra Madesa Consulting på telefon +45 4010 4389.

 

Search & selection-processen: Der er ikke ansøgningsfrist for denne stilling. Vi indkalder løbende ansøgere

til samtale, og processen afsluttes og annoncen slettes først, når den rette kandidat er fundet.

 
 
Aarsleff-koncernen opererer på internationalt niveau inden for anlæg og byggeri med udgangspunkt i en
førende position i Danmark. Vi omsætter for 13,3 milliarder kroner om året – heraf 32% i udlandet. Koncernen
består af en portefølje af selvstændige konkurrencedygtige selskaber med hver deres særlige kompetencer.
 
For at effektivisere og optimere vores tværgående samarbejde arbejder vi efter særlige principper, som er
udtrykt i vores One Company-model. Vi opbygger langvarige partnerskaber med kunder og partnere med
henblik på at effektivisere vores ydelser og tilfører desuden kundernes projekter værdi ved tidlig involvering.
 
Vores aktiviteter inden for fundering og opgravningsfri rørfornyelse er stærkt internationaliserede.
Aarsleff-koncernen beskæftiger 7.200 medarbejdere. Se mere på www.aarsleff.com 


Tilbage til oversigten