Kontraktchef til historisk byggeri i København


 

Aarsleff har indgået aftale om opførsel af Statens Naturhistoriske Museum midt i København og er godt

i gang med udførslen. Vil du være med til at sikre kontraktens økonomiske vilkår om opførelse af dette

historiske museum?

 

Projektet i Botanisk Have er et af Danmarks mest ambitiøse byggeprojekter, og omfatter om- og

nybygning af ca. 32.000 kvadratmeter. Du vil være den person der sikrer, at hele kontraktens økonomiske

indhold bliver gransket og overholdt, i hele byggeperioden der løber frem til foråret 2023.

 

Stillingen 

 

Overordnet vil du varetage al økonomisk regulering af forhold i projektet, som ikke var afspejlet ved

aftaletidspunktet. Herunder skal det sikres at kvalitets- og materialeændringer afregnes samt alle

mængder reguleres, således de faktiske mængder bliver afregnet.

 

Dit ansvar bliver blandt andet at

 • ændringer i hovedentreprisen bliver økonomisk afregnet iht. kontraktens indhold med bygherre
 • sikre månedlige opfølgninger af den økonomiske status af de enkelte fag
 • sikre og opdatere samlet overblik af mængde reguleringer i Excel, samt kvalitetssikre de økonomiske kontraktlige forhold med de projektansvarlige

 

Det forventer vi

Der er flere indgange til denne spændende stilling. Måske har du tidligere været projektleder/chef og nu

udelukkende ønsker at håndtere økonomiske kontraktlige forhold, og ikke ansvaret for selve opførsel af

byggeriet. Eller også sidder du i dag som tilbudsansvarlig på store hoved-/totalentrepriser, og igennem

din økonomiske erfaring, kan dette være din indgang til denne stilling. For stillingen er det dog helt afgørende

af du har byggeteknisk indsigt.

 

Det falder dig naturligt løbende at sikre et retvisende billede af byggeriets totaløkonomi og du har dermed

nemt ved at kontakte de enkelte projektledere på sagen og sikre, at du hele tiden har de rette og

opdaterede økonomiske forhold.                                                                                                                                                                                                                                            

        Derudover forestiller vi os, at du

 • er ingeniør eller bygningskonstruktør, gerne med erfaring inden for store hovedentrepriser
 • er forhandlingsvant
 • er god til at kommunikere såvel mundtligt som skriftligt
 • er struktureret og vedholdende, der kan lide at arbejde i Excel samt formår at opnå resultater gennem et godt teamsamarbejde
 • motiveres af glæden ved at arbejde i teams og trives i rollen som organisator og tovholder på de kontraktlige økonomiske forhold

 

 

Det tilbyder vi 

Vi tilbyder et udfordrende og selvstændigt job med stort fagligt ansvar, gode muligheder for personlig og faglig

udvikling. Du kommer til at arbejde i en dynamisk virksomhed med en uformel omgangstone, korte

beslutningsveje og et godt kollegialt sammenhold med rig mulighed for faglig sparring på tværs af virksomheden.

 

Projektet udføres med en bred vifte af egenproduktion efter One Company-modellen, hvor ca. 60 % af

omsætningen udføres af interne Aarsleff enheder og datterselskaber bestående af Anlæg, Fundering, Råhus

og installationer. Der er således et stort hold kolleger, der har samme motivation for at underbygge og

argumentere alle forhold, som skal reguleres.

 

Derudover kan vi tilbyde: 

 • en spændende mulighed i en af Danmarks førende entreprenørkoncerner    
 • interessante og varierede arbejdsopgaver  
 • gode muligheder for at udvikle dine kompetencer  
 • en uformel organisation med frihed under ansvar 
 • en virksomhed, der vil være bedst i branchen på arbejdsmiljøområdet. 

Sådan kommer du i betragtning til stillingen

Send snarest muligt en ansøgning og dit CV mærket ”Kontraktchef – Aarsleff”” til vores eksterne

rekrutteringspartner, Madesa Consulting på  sk@madesa.dk. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen

til at ringe til Søren Knudsen fra Madesa Consulting på telefon +45 4010 4389.

 

Search & selection-processen: Der er ikke ansøgningsfrist for denne stilling. Vi indkalder løbende ansøgere til

samtale og processen afsluttes og annoncen slettes, når den rette kandidat er fundet.

 

Om Per Aarsleff A/S

 

Aarsleff-koncernen opererer på internationalt niveau inden for anlæg og byggeri med udgangspunkt i

en førende position i Danmark. Vi omsætter for 13,5 milliarder kroner om året – heraf 31% i udlandet.

 

Koncernen består af en portefølje af selvstændige konkurrencedygtige selskaber med hver deres særlige

kompetencer. For at effektivisere og optimere vores tværgående samarbejde arbejder vi efter særlige

principper, som er udtrykt i vores One Company-model.

 

Vi opbygger langvarige partnerskaber med kunder

og partnere med henblik på at effektivisere vores ydelser og tilfører desuden kundernes projekter værdi

ved tidlig involvering. Vores aktiviteter inden for fundering og opgravningsfri rørfornyelse er stærkt

internationaliserede. Aarsleff-koncernen beskæftiger 6.800 medarbejdere. Læs mere på www.aarsleff.comTilbage til oversigten