Projektleder til aptering


 

 

Per Aarsleff A/S er i fuld gang på Pasteurs Tårn, som er et kombineret bolig- og erhvervsbyggeri i

Carlsberg Byen. Projektet og de resterende 40.000 kvadratmeter skal afleveres i sommeren 2022.

 

Til apteringen mangler vi en projektleder, der i samarbejde med det øvrige team skal sikre en positiv

fremdrift frem mod afleveringen.

 

Stillingen 
Du vil sammen med teamet have ansvaret for aptering og aflevering, herunder vil du også sikre styring

af økonomi, tid, kvalitet og risici.

 

Dit ansvar bliver blandt andet at:

 • sikre, at entrepriserne udføres inden for de aftalte rammer for økonomi, tid og kvalitet
 • fremskynde og sikre et godt arbejdsmiljø
 • sikre kontinuerlig fremdrift og koordinering i forhold til øvrige entrepriser
 • motivere, sparre og lede dit team
 • kvalitetssikre entrepriserne i udførelsesfasen.

Vi forventer
Du har først og fremmest flere års erfaring som projektleder for aptering på større projekter.  Din solide

erfaring og dit kendskab fra større byggeprojekters logistik, ledelse og koordinering af entrepriser er din

indgang til denne stilling. Det falder dig naturligt at have et opdateret overblik over entreprisernes

økonomi og tidsfaser. Det sker blandt andet gennem tæt dialog og løbende produktionsopfølgningsmøder

med dit team i udførelsesfasen.

 

Derudover forestiller vi os, at du:

 • gerne er håndværksmæssigt uddannet, fx tømrer, og efterfølgende uddannet bygningskonstruktør eller -ingeniør
 • har erfaring inden for projektledelse af større projekter 
 • er forhandlingsvant
 • er god til at kommunikere såvel mundtligt som skriftligt
 • arbejder struktureret og formår at skabe resultater gennem et godt teamsamarbejde
 • motiveres af at arbejde i et team og trives i rollen med at få projektet sikkert i mål.

Det tilbyder vi 
Vi tilbyder et udfordrende og selvstændigt job med stort fagligt ansvar og gode muligheder for personlig og

faglig udvikling. Du kommer til at arbejde i en dynamisk virksomhed med en uformel omgangstone, korte

beslutningsveje og et godt kollegialt sammenhold med rig mulighed for faglig sparring.

 

Derudover kan vi tilbyde dig: 

 • en spændende mulighed hos en af Danmarks førende entreprenørkoncerner    
 • interessante og varierede arbejdsopgaver  
 • gode muligheder for at udvikle dine kompetencer  
 • en uformel organisation med frihed under ansvar 
 • en virksomhed, der vil være bedst i branchen på arbejdsmiljøområdet.

Sådan kommer du i betragtning til stillingen
Send snarest muligt en ansøgning samt CV mærket ”projektleder, cby – Aarsleff” til vores eksterne

rekrutteringspartner, Madesa Consulting på  sk@madesa.dk. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til

at ringe til Søren Knudsen fra Madesa Consulting på telefon +45 4010 4389.

 

Search & selection-processen: Der er ikke ansøgningsfrist for denne stilling. Vi indkalder løbende ansøgere til

samtale, og processen afsluttes, og annoncen slettes, når den rette kandidat er fundet.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aarsleff-koncernen opererer på internationalt niveau inden for anlæg og byggeri med udgangspunkt i en

førende position i Danmark. Vi omsætter for 13,3 milliarder kroner om året – heraf 32% i udlandet.

 

Koncernen består af en portefølje af selvstændige konkurrencedygtige selskaber med hver deres særlige

kompetencer. For at effektivisere og optimere vores tværgående samarbejde arbejder vi efter særlige

principper, som er udtrykt i vores One Company-model. Vi opbygger langvarige partnerskaber med kunder

og partnere med henblik på at effektivisere vores ydelser og tilfører desuden kundernes projekter værdi

ved tidlig involvering. Vores aktiviteter inden for fundering og opgravningsfri rørfornyelse er stærkt

internationaliserede. Aarsleff-koncernen beskæftiger 7.200 medarbejdere.

 

Hovedkontor: Hasselager Alle 5, DK-8260 Viby J · København Kontor: Industriholmen 2, DK-2650 Hvidovre

 Tilbage til oversigten