Projektleder til primært nybyggeri


                                                                                                                                                                                                                                              

Som projektleder er dit overordnede ansvar planlægning af kundernes byggeprojekt, herunder at

sørge for en god og tydelig kommunikation med både bygherre, samarbejdspartnere og internt i firmaet.

 

Som projektleder har du ansvar for at lægge budget for nye sager og for sagens forventede forløb. Du

sørger for løbende opfølgning og afrapportering vedr. ændringer i byggesagens økonomi.

 

Virksomheden gennemfører projekter med egne projektledere, og inden for egenproduktionen er

virksomheden organiseret med entrepriseformænd, der har det ledelsesmæssige og faglige ansvar

for de respektive fagområder.

 

Det er derfor projektlederens ansvar at opgavefordelingen mellem formand, byggeleder og øvrige

interessenter er afklaret i god tid før byggeopstart og det er projektlederen der definerer byggelederens

og formandens ansvarsforhold.

 

Kvalifikationer:
 

Du er formentlig ingeniør eller bygningskonstruktør, dog er en ting sikkert – du brænder for at være

projektleder og har i tidligere projektleder stillinger skabt gode og dokumenterbare resultater.

 

Du har det overordnede faglige og økonomiske ansvar og sørger for:

 

• Aktiv deltagelse i tilbudsoverdragelse

• Udarbejdelse af tidsplaner
• Endeligt indkøb af materialer
• Etablering af akkordaftaler i samarbejde med formanden
• Forhandling med og styring af underentreprenører
• Byggemødedeltagelse, byggemødeledelse og regelmæssig byggepladskontakt


Personlige egenskaber:  

Du trives med og motiveres af hele projektforløbet samtidig med at du mestrer alle faser i projektstyringen

– du bliver bindeleddet mellem kunden, rådgiverne, samarbejdspartnere og egne håndværkere.

 

Som leder er du dygtig til at se helheden og uddelegere opgaver og ansvar til teamets medarbejdere. Du er

god til at skabe relationer og kan se værdien i god service og kundepleje.

 

Du er en robust person med gode samarbejdsevner såvel evnen til at arbejde og tænke selvstændigt.

 

Derudover kan du holde hovedet koldt når det presser på. Du er loyal, har et positivt livssyn og et godt humør.

 
Vi tilbyder

En attraktiv stilling i en virksomhed der er præget af en flad struktur og dermed kort vej til beslutningerne. Du

kommer til at arbejde i et seriøst og professionelt miljø med en uformel omgangstone.

 

Alle arbejder mod et fælles mål og løser opgaverne i samarbejde. Virksomheden tilbyder frie og selvstændige

arbejdsforhold, løn efter kvalifikationer og efteruddannelse.

 

 

 

Sådan kommer du i betragtning til jobbet:

Send snarest muligt en ansøgning og dit CV mærket ”Projektleder-CCB”” til vores eksterne rekrutteringspartner

Madesa Consulting på  sk@madesa.dk. Har du spørgsmål til jobbeskrivelsen, er du velkommen til at ringe til

Søren Knudsen fra Madesa Consulting på telefon +45 40 10 43 89.

 

Search & selection processen: Der er ikke ansøgningsfrist for denne stilling. De bedst kvalificerede ansøgere vil

blive kaldt løbende til samtale og processen afsluttes og annoncen gøres inaktiv, så snart den rette kandidat er

på plads og tilbydes ansættelse.

 

Om at arbejde hos C.C. Brun Entreprise A/S

C.C. Brun Entreprise A/S er en mellemstor entreprenørvirksomhed med en større egenproduktion. Når du

arbejder hos C.C. Brun har du altid nærværende kolleger i nærheden. Vi har stor fokus på arbejdsmiljø og

kundetilfredshed og går gerne den ekstra meter for at hele projektet bliver leveret til alles tilfredsstillelse.

 

Vi har til huse i smukke landlige omgivelser i Herlufmagle og med en opstart af virksomheden i 1947 har vi

oparbejdet et godt og stabilt renommé i markedet indenfor byggeri.

Læs mere på www.ccbrun.dk  Tilbage til oversigten