Projektleder for facadelukning til markant byggeri i København


 

 

Aarsleff har indgået aftale om udvikling af Postgrunden midt i København og er godt i gang med at

gøre grunden byggemoden. Vil du være med til opførelsen af Danske Banks nye domicil?

 

Projektet på Postgrunden i København er et af Danmarks største byggeprojekter, og her skal bygges

et nyt stort kontordomicil på ca. 73.000 kvadratmeter. Du vil være projektleder for facadelukning og

i samarbejde med et dygtigt produktionsteam skabe sammenhold og fremdrift på projektet, der

løber frem til 2023.

 

Stillingen 

 

Overordnet bliver du projekterings- og produktionsansvarlig for facadeentreprisen, og du gennemfører

projekteringsfasen i tæt samarbejde med projekteringsledelsen.

Du sørger for styring af facadelukningsentreprisens sagsøkonomi og styring af risici på projektet.

 

Dit ansvar bliver blandt andet at

 • overholde facadeentreprisens budget i projekterings- og udførelsesfasen
 • facadeentreprisen udføres inden for de aftalte rammer for økonomi, tid og kvalitet
 • fremskynde et godt arbejdsmiljø
 • sikre høj bygbarhed gennem projekteringsfasen
 • styre projektets dokumentstyring
 • kvalitetssikre facadeentreprisen i udførelsesfasen.

 

Det forventer vi

Først og fremmest har du flere års erfaring som projektleder for facadelukninger på store projekter.

Netop det, at du har solid erfaring og kendskab til lette facader og lukninger på større projekter, er din

indgang til denne stilling.

 

Det falder dig naturligt løbende at sikre et retvisende billede af entreprisens økonomi og tidsfase blandt

andet gennem god dialog og kontinuerlige produktionsopfølgningsmøder med facadeentreprenøren i

udførelsesfasen.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

        Derudover forestiller vi os, at du

 • er diplom-/civilingeniør eller bygningskonstruktør, gerne med erfaring inden for lette facader 
 • er forhandlingsvant
 • er god til at kommunikere såvel mundtligt som skriftligt
 • er en stærk facadespecialist, der arbejder struktureret og formår at opnå resultater gennem et godt teamsamarbejde
 • motiveres af glæden ved at arbejde i teams og trives i rollen som organisator og tovholder på facadeentreprisen.

 

Det tilbyder vi 

Vi tilbyder et udfordrende og selvstændigt job med stort fagligt ansvar, gode muligheder for personlig og faglig

udvikling. Du kommer til at arbejde i en dynamisk virksomhed med en uformel omgangstone, korte beslutningsveje 

og et godt kollegialt sammenhold med rig mulighed for faglig sparring på tværs af virksomheden.

 

Derudover kan vi tilbyde: 

 • en spændende mulighed i en af Danmarks førende entreprenørkoncerner    
 • interessante og varierede arbejdsopgaver  
 • gode muligheder for at udvikle dine kompetencer  
 • en uformel organisation med frihed under ansvar 
 • en virksomhed, der vil være bedst i branchen på arbejdsmiljøområdet. 

Sådan kommer du i betragtning til stillingen

Send snarest muligt en ansøgning og dit CV mærket ”Projektleder/facadelukning – Aarsleff”” til vores eksterne

rekrutteringspartner, Madesa Consulting på  sk@madesa.dk. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til

at ringe til Søren Knudsen fra Madesa Consulting på telefon +45 4010 4389.

 

Search & selection-processen: Der er ikke ansøgningsfrist for denne stilling. Vi indkalder løbende ansøgere til

samtale og processen afsluttes og annoncen slettes, når den rette kandidat er fundet.

 

Om Per Aarsleff A/S

Aarsleff-koncernen opererer på internationalt niveau inden for anlæg og byggeri med udgangspunkt i en

førende position i Danmark. Vi omsætter for 12 milliarder kroner om året – heraf 29 % i udlandet. Koncernen

består af en portefølje af selvstændige konkurrencedygtige selskaber med hver deres særlige kompetencer.

 

For at effektivisere og optimere vores tværgående samarbejde arbejder vi efter særlige principper, som er

udtrykt i vores One Company-model. Vi opbygger langvarige partnerskaber med kunder og partnere med

henblik på at effektivisere vores ydelser og tilfører desuden kundernes projekter værdi ved tidlig involvering.

 

Vores aktiviteter inden for fundering og opgravningsfri rørfornyelse er stærkt internationaliserede.

Aarsleff-koncernen beskæftiger 6.500 medarbejdere. Se mere på www.aarsleff.dk 

 Tilbage til oversigten