Tidsplanlægger til stort byggeri


 

Aarsleff er i gang med, for PensionDanmark, at udvide Chr. Hansens hovedsæde i Hørsholm med

ca. 15.000 kvadratmeter. Du vil være tidsplanlægger på projektet og i samarbejde med et dygtigt

produktionsteam skabe sammenhold og fremdrift på projektet, der løber frem til primo 2023.

 

Stillingen 
Overordnet bliver du ansvarlig for at sikre, at alle ansvarlige omkring byggeriet, på ugentlig basis,

har den opdaterede tidsplan og projektet har den ønskede fremdrift.

 

Du er drivkraften for tidsplanprocessen, hvilket medfører du sørger for, at hele byggeprocessen

foregår i det aftalte flow, således at alle deadlines overholdes.

 

Dit ansvar bliver blandt andet;

 • udarbejdelse og vedligeholdelse af hovedtidsplan, produktionstidsplan samt 1- og 5 ugers planer
 • at sikre relevante input til tidsplanen fra sagens partnere (interne i Aarsleff, søsterselskaber og eksterne samarbejdspartnere)
 • deltage i og lede formandsmøder hver uge, samt udarbejde to-do-liste omkring opfølgning fra møderne
 • udarbejde og vedligeholde faseplaner for byggeriet, med henblik på at orienterer bygherre om, hvilke arbejder vi udfører hvor og hvornår

Det forventer vi
Det er absolut en fordel hvis du har en relevant uddannelsen som bygningskonstruktør,

bygningsingeniør eller tilsvarende. Gerne med en håndværksmæssig baggrud.

 

Du er udadvendt og det falder dig naturligt at være mødeleder og koordinere tidsplanen med

formændene og andre interessenter. Du har den naturlige gennemslagskraft til at følge op, og sikre

de planlagte aftaler overholdes.

 

Da det er en rolle, der kræver en generel forståelse for byggeprocesser forventer vi yderligere du har

mindst 5 års praktisk erfaring som bygge- entreprise- eller projektleder.

 

Den erfaring gør, at du kan kommunikere på forskellige ”niveauer” og har respekt for og kan gennemskue

de input der kommer fra OC partnerne og de eksterne leverandører.

 

Derudover forestiller vi os, at du

 • bevarer overblikket og ser fremad således at deadlines overholdes
 • arbejder struktureret og formår at opnå resultater gennem et godt teamsamarbejde
 • motiveres af glæden ved at arbejde i teams og trives i rollen som organisator og tovholder på at sikre tidsplanen overholdes
 • er fortrolig med de almindelige planlægningsprogrammer som project, Vico office, m.m.

Det tilbyder vi 
Et udfordrende og selvstændigt job med stort fagligt ansvar for tidsplanlægningen, og gode muligheder

for personlig og faglig udvikling. Du kommer til at arbejde i en dynamisk virksomhed med en uformel

omgangstone, korte beslutningsveje og et godt kollegialt sammenhold med rig mulighed for faglig

sparring på tværs af virksomheden.

 

Derudover kan vi tilbyde: 

 • en spændende mulighed i Danmarks førende entreprenørkoncern    
 • interessante og varierede arbejdsopgaver  
 • gode muligheder for at udvikle dine kompetencer  
 • en uformel organisation med frihed under ansvar 
 • en virksomhed, der vil være bedst i branchen på arbejdsmiljøområdet. 

Sådan kommer du i betragtning til stillingen
Send snarest muligt en ansøgning og dit CV mærket ”tidsplanlægger HOE – Aarsleff”” til vores eksterne

rekrutteringspartner, Madesa Consulting på  sk@madesa.dk. Har du spørgsmål til jobbet, er du

velkommen til at ringe til Søren Knudsen fra Madesa Consulting på telefon +45 4010 4389.

 

Search & selection-processen: Der er ikke ansøgningsfrist for denne stilling. Vi indkalder løbende ansøgere

til samtale og processen afsluttes og annoncen slettes, når den rette kandidat er fundet.

 

Aarsleff-koncernen opererer på internationalt niveau inden for anlæg og byggeri med udgangspunkt i

en førende position i Danmark. Vi omsætter for 13,5 milliarder kroner om året – heraf 31% i udlandet.

 

Koncernen består af en portefølje af selvstændige konkurrencedygtige selskaber med hver deres særlige

kompetencer. For at effektivisere og optimere vores tværgående samarbejde arbejder vi efter særlige

principper, som er udtrykt i vores One Company-model. Vi opbygger langvarige partnerskaber med

kunder og partnere med henblik på at effektivisere vores ydelser og tilfører desuden kundernes projekter

værdi ved tidlig involvering. Vores aktiviteter inden for fundering og opgravningsfri rørfornyelse er

stærkt internationaliserede. Aarsleff-koncernen beskæftiger 6.800 medarbejdere.Tilbage til oversigten