Kvalitets- og miljøleder til stort byggeprojekt i Københavns lufthavn


Har du lyst til at være overordnet ansvarlig for kvalitets- og miljøledelse på en af Danmarks mest

spændende byggepladser? Er du god til at skabe en struktur, som dine kolleger nyder godt af?

 

Har du en opfølgende adfærd og kan lide at være i kontakt med mange mennesker hver dag?

Så er stillingen som kvalitets- og miljøleder i Aarsleff måske noget for dig? 

 

Frem mod 2028 skal Aarsleff udvide Terminal 3 i Københavns Lufthavn. Udbygningen, som bliver på

mere end 70.000 kvadratmeter fordelt på to kælderplan og fire etager over terræn, skal give mere

plads og bedre forhold til passagerer, butikker og baggagehåndtering og en række interne supportfunktioner.

 

Til projektet søger vi en erfaren person med gode menneskelige egenskaber til varetagelse af projektets

overordnede kvalitetskontrol, og til at sikre at vi lever op til vores interne procedurer samt kvalitets- og

sikkerhedsforpligtelser. Du vil agere fagleder for en kvalitets- og miljøkoordinator på projektet.

 

Jobbet:
Din primære opgave bliver at forankre kvalitetssikring og miljø i såvel vores adfærd og praksis som vores

holdninger og kultur. Dette gælder for alle projektets aktører, således at kvalitets- og miljøplanerne

opdateres og efterses af alle involverede aktører.

 

Du bliver drivkraften bag udviklingen af projektets kvalitetsledelse, så vores projektorganisation og projektets

processer understøttes bedst muligt. Dette sker blandt andet gennem vores it-baserede værktøjer, og derfor

vil kendskab til Dalux være en stor fordel.

 

Du kommer til at have ansvaret for opbygning og udvikling af strukturer og procedurer for dokumenthåndting

af KS-arbejdet (kvalitet- og sikkerhed). Du vil også være auditør ansvarlig for intern og ekstern kontrol.

 

Det er dit ansvar at bygherrens krav imødekommes og samtidig sikre lovgivningen overholdes. En del af

jobbet vil være rapporteringsopgaver og bidrag til udførelseskontrol og dokumentation på tværs af

underentrepriser og egenproduktion.

 

Om dig:
Du har gennemslagskraft og skaber en naturlig respekt omkring din person. Du er god til at kommunikere og er

ikke bange for at sige din mening.

Du har dokumenteret erfaring fra byggebranchen og brænder for kvalitetssikring og miljø og sidder i dag i en

lignende stilling. Du brænder for at igangsætte konkrete tiltag inden for såvel kvalitetssikring og miljø, som skal

forankres i hele projektorganisationen. Du har erfaring med gældende lovgivning og regler inden for

byggebranchen og du trives med at gå forrest med dine ansvarsområder.

 

Derudover forventer vi, at du kan:

 • kommunikere så alle motiveres og går i samme retning
 • være inspirator for kollegerne og sikre opfølgning på foreslåede ændringer
 • vejlede kollegerne og skabe forståelse for dit bidrag til deres hverdag, så kvalitet- og miljø bliver en naturlig og integreret del af hverdagen

Som person forventer vi, at du:

 • er naturligt løsningsorienteret og tager ansvar gennem hele byggeprocessen
 • vil sikre miljø- og kvalitetskontrol på projektet, hvor alle fagdiscipliner er involveret
 • opbygger og tilpasser planer, systemer og dokumentstyrings metoder.
 • tænker kvalitetssikring ind i hverdagen og skaber løbende KS-optimeringer på projektet og byggepladsen som du har færdes på i mange år
 • kan fungere som projektets repræsentant ift. kvalitetsledelsessystemet internt og eksternt og sikre vedligeholdelse og videreudvikling
 • taler, læser, skriver og forstår dansk. Det er en fordel at kunne kommunikere på engelsk.

Det tilbyder vi:
Vi tilbyder et udfordrende og selvstændigt job med stort fagligt ansvar og gode muligheder for personlig og

faglig udvikling. Du kommer til at arbejde i en dynamisk virksomhed med en uformel omgangstone, korte

beslutningsveje og et godt kollegialt sammenhold med rig mulighed for faglig sparring.

 

Derudover kan vi tilbyde dig: 

 • en spændende mulighed hos en af Danmarks førende entreprenørkoncerner    
 • interessante og varierede arbejdsopgaver  
 • gode muligheder for at udvikle dine kompetencer  
 • en uformel organisation med frihed under ansvar 
 • en virksomhed, der vil være bedst i branchen på arbejdsmiljøområdet.

Sådan kommer du i betragtning til stillingen
Send snarest muligt en ansøgning samt CV mærket ”Kvalitets- og miljøleder– Aarsleff” til vores eksterne

rekrutteringspartner, Madesa Consulting på  sk@madesa.dk. Har du yderligere spørgsmål til jobbet, er du

velkommen til at ringe til Søren Knudsen fra Madesa Consulting på telefon +45 4010 4389.

 

Search & selection-processen: Der er ikke ansøgningsfrist for denne stilling. Vi indkalder løbende ansøgere

til samtale, og processen afsluttes, og annoncen slettes, når den rette kandidat er fundet.

 

Aarsleff-koncernen opererer på internationalt niveau inden for anlæg og byggeri med udgangspunkt i en

førende position i Danmark. Vi omsætter for 14,7 milliarder kroner om året – heraf 31% i udlandet.

Koncernen består af en portefølje af selvstændige konkurrencedygtige selskaber med hver deres særlige kompetencer.

For at effektivisere og optimere vores tværgående samarbejde arbejder vi efter særlige principper,

som er udtrykt i vores One Company-model. Vi opbygger langvarige partnerskaber med kunder og

partnere med henblik på at effektivisere vores ydelser og tilfører desuden kundernes projekter værdi

ved tidlig involvering. Vores aktiviteter inden for fundering og opgravningsfri rørfornyelse er stærkt internationaliserede.

 

Aarsleff-koncernen beskæftiger 7.700 medarbejdere. Se mere på www.aarsleff.dk 

Hovedkontor: Hasselager Alle 5, DK-8260 Viby J · København Kontor: Industriholmen 2, DK-2650 Hvidovre

 Tilbage til oversigten